Jesteś tutajStrona głownaPROW 2007-2013Program Rozwoju Obszarów WiejskichDziałanie 2.4

Działanie 2.4

Działanie 2.4. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz  wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

Cel działania – odnowienie i pielęgnacja drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne
i abiotyczne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pomoc będzie realizowana
w oparciu o kompleksowe projekty obejmujące lasy.
Beneficjentem – jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej –
Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl; Oddział Świętokrzyski ARiMR: ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce, tel: 041 349 09 00. 
 
 


Jesteś naszym 13198 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74