Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDLGD "Dorzecze Wisły"Ogłoszenia o naborach wniosków 2011Małe projekty

Małe projekty

Ogłoszenie naboru
pobierz plik

Ankieta monitorująca
pobierz plik

Instrukcja ankiety monitorującej
pobierz plik

Wzór formularza pomocy de minimus
pobierz plik

Formularz zestawienia faktur
pobierz plik

Kalkulator
pobierz plik

Instrukcja kalkulatora
pobierz plik

Wniosek o przyznanie pomocy
pobierz plik

Instrukcja wniosku o przyznanie pomocy
pobierz plik

Wniosek o płatność
pobierz plik

Instrukcja wniosku o płatność
pobierz plik

Wniosek o zaliczkę
pobierz plik

Instrukcja wniosku o zaliczkę
pobierz plik

Kryteria oceny
pobierz plik

Kryteria wyboru
pobierz plik

Wykaz niezbędnych dokumentów
pobierz plik


Jesteś naszym 393 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74