Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDLGD "Region Włoszczowski"Ogłoszenia o naborach wniosków 2012Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

II - Ogłoszenie
pobierz plik

Wniosek
pobierz plik

Instrukcja
pobierz plik

Oświadczenie Wnioskodawcy
pobierz plik

Zał. nr 4 do Wniosku o przyznanie pomocy
pobierz plik

Ekonomiczny Plan Operacji
pobierz plik

Instrukcja ekonomicznego Planu Operacji
pobierz plik

Informacja dodatkowa
pobierz plik

Kryteria wyboru
pobierz plik

Kryteria zgodności
pobierz plik

Kryterium uzasadniające
pobierz plik

Wykaz działalności nierolniczych
pobierz plik

Zapytanie ofertowe
pobierz plik

Wykaz dokumentów
pobierz plik

 

I - Ogłoszenie
pobierz plik

Kryteria oceny
pobierz plik

Kryteria wyboru
pobierz plik


Jesteś naszym 436 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74