Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDLGD "Perły Ponidzia"Ogłoszenia o naborach wniosków 2011Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

ogłoszenie prasowe
pobierz plik

wykaz dokumentów
pobierz plik

lokalne kryteria wyboru
pobierz plik

kryteria oceny zgodności z LSR
pobierz plik

minimalne wymagania
pobierz plik

informacja dodatkowa
pobierz plik

zgoda na przetwarzanie danych osobowych
pobierz plik

 


Jesteś naszym 2509 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74