Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDStowarzyszenie Rozwoju Wsi ŚwiętokrzyskiejOgłoszenia o naborach wniosków 2011Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Ogłoszenie prasowe
pobierz plik

Kryteria oceny zgodności z LSR
pobierz plik

Kryteria wyboru realizacji operacji
pobierz plik

Lokalne kryteria wyboru
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik

Wykaz dokumentów
pobierz plik


Jesteś naszym 2477 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74