Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDStowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"Ogłoszenia o naborach wniosków 2012Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Ogłoszenie
pobierz plik

Kryteria oceny
pobierz plik

Kryteria wyboru
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik

Oświadczenie o komplementarności operacji
pobierz plik

Oświadczenie o osiągnięciu wskaźnika produktu lub rezultatu
pobierz plik

Oświadczenie o komplementarności
pobierz plik

Oświadczenie o rodzaju działalności gospodarczej
pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy - dane osobowe
pobierz plik

Oświadczenie o korzystaniu z lokalnych zasobów
pobierz plik

Oświadczenie o liczbie miejsc pracy
pobierz plik

Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa
pobierz plik

Oświadczenie o technologiach informatycznych
pobierz plik

Oświadczenie o wpływie na osiągnięcie celów
pobierz plik

Wykaz dokumentów
pobierz plik


Jesteś naszym 778 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74