Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDStowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"Ogłoszenia o naborach wniosków 2012Małe projekty

Małe projekty

Ogłoszenie
pobierz plik

Kryteria oceny
pobierz plik

Kryteria wyboru
pobierz plik

Oświadczenie o wyrażeniu zgody ne przetrzrzanie danych osobowych
pobierz plik

Oświadczenie o obszarze realizacji operacji
pobierz plik

Oświadczenie o wpływie na rozwój turystyki i sektora "leisure time" albo stanu edukacji
pobierz plik

Oświadczenie o wpływie reazizacji operacji na osiągnięcie celów
pobierz plik

Oświadczenie o komplementarności operacji
pobierz plik

Oświadczenie o komplementarności operacji i uzupełnieniu zakresu innych operacji
pobierz plik

Oświadczenie o wykorzystaniu lokalnych zasobów
pobierz plik

Oświadczenie o osiągnięciu wskaźnika produkcji lub rezultatów zawartych w LSR
pobierz plik

Wykaz dokumentów
pobierz plik


Jesteś naszym 427 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74