Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDStowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"Ogłoszenia o naborach wniosków 2012Odnowa wsi

Odnowa wsi

Ogłoszenie
pobierz plik

Kryteria oceny
pobierz plik

Kryteria wyboru
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik

Wykaz dokumentów
pobierz plik

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
pobierz plik

Oświadczenie o obszarze realizacji
Pobierz plik

Oświadczenie o wpływie na rozwój turystyki i sektora "leisure time"
pobierz plik

Oświadczenie o wpływie realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych
pobierz plik

Oświadczenie o komplementarności operacji do innych operacji i projektów
pobierz plik

Oświadczenie o komplementarności i uzupełnieniu zakresu innych operacji i projektów (w ramach LSR)
pobierz plik

Oświadczenie o wykorzystaniu lokalnych zasobów
pobierz plik


Jesteś naszym 365 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74