Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDStowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry"Ogłoszenia o naborach wniosków 2011Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

ogłoszenie prasowe
pobierz plik

wykaz dokumentów
pobierz plik

kryteria wyboru
pobierz plik

kryteria zgodności
pobierz plik

minimalne wymagania
pobierz plik

oświadczenie o komplementarności operacji
pobierz plik

oświadczenie o wpływie realizacji na cele
pobierz plik

oświadczenie o planowanej liczbie miejsc pracy
pobierz plik

oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
pobierz plik

zgoda na przetwarzanie danych osobowych
pobierz plik

oświadczenie o rodzaju działalności
pobierz plik

oświadczenie o wykorzystaniu lokalnych zasobów
pobierz plik

oświadczenie o wykorzystaniu technologii informatycznych
pobierz plik

 


Jesteś naszym 25715 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74