Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDLGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA (woj.małopolskie)Ogłoszenia o naborach wniosków 2013Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

II ogłoszenie
pobierz plik

Wniosek
pobierz plik

Instrukcja
pobierz plik

Ekonomiczny Plan Operacji
pobierz plik

Oświadczenie o wpisie do ewidencji
pobierz plik

Oświadczenie o statusie mikroprzedsiębiorcy
pobierz plik

Oświadczenie de minimis
pobierz plik

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela
pobierz plik

Formularz de minimis
pobierz plik

Wyliczenie momentu bazowego
pobierz plik

Wzór zapytania ofertowego
pobierz plik

Wzór gwarancji
pobierz plik

karta oceny zgodności z LSR
pobierz plik

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami
pobierz plik

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
pobierz plik

Wykaz dokumentów
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik

Ankieta dotycząca pracy biura
pobierz plik

Ankieta monitorująca
pobierz plik

 

I Ogłoszenie
pobierz plik

Wniosek
pobierz plik

Instrukcja
pobierz plik

Ekonomiczny Plan Operacji
pobierz plik

Instrukcja Ekonomicznego Planu Operacji
pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy
pobierz plik

Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy
pobierz plik

Oświadczenie de minimis
pobierz plik

Oświadczenie właściciela
pobierz plik

Formularz de minimis
pobierz plik

Wyliczenia momentu bazowego
pobierz plik

Wzór zapytania ofertowego
pobierz plik

Wzór gwarancji
pobierz plik

Karta operacji Lokalnej Strategii Rozwoju
pobierz plik

Kryteria wyboru
pobierz plik

Oświadczenie
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik

Ankieta oceny biura
pobierz plik

Ankieta monitorująca
pobierz plik

Szablon do wyliczania momentu bazowego
pobierz plik

Wykaz dokumentów
pobierz plik

Wykaz kodów
pobierz plik


Jesteś naszym 7983 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74