Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDLGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA (woj.małopolskie)Ogłoszenia o naborach wniosków 2013Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Ogłoszenie
pobierz plik

Wniosek
pobierz plik

Instrukcja
pobierz plik

Ekonomiczny Plan Operacji
pobierz plik

Instrukcja Ekonomicznego Planu Operacji
pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy
pobierz plik

Oświadczenie właściciela
pobierz plik

Formularz pomocy de minimis
pobierz plik

Wzór zapytania ofertowego
pobierz plik

Wzór gwarancji
pobierz plik

Karta zgodności
pobierz plik

Oświadczenie
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik

Ankieta pracy biura
pobierz plik

Ankieta Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
pobierz plik

Karta oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju
pobierz plik

Wykaz działalności
pobierz plik

Wykaz dokumentów
pobierz plik


Jesteś naszym 25711 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74