Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDLGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA (woj.małopolskie)Ogłoszenia o naborach wniosków 2013Małe projekty

Małe projekty

II Ogłoszenie
pobierz plik

Wniosek
pobierz plik

Instrukcja
pobierz plik

Ocena zgodności
pobierz plik

Ocena merytoryczna
pobierz plik

Oświadczenie
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik

Wykaz dokumentów
pobierz plik

Ankieta monitorująca
pobierz plik

Ocena pracy biura
pobierz plik

 

I Ogłoszenie
pobierz plik

Wniosek
pobierz plik

Instrukcja
pobierz plik

Karta oceny zgodności operacji z LSR
pobierz plik

Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
pobierz plik

Oświadczenie
pobierz plik

Wykaz dokumentów
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik

Ankieta monitorująca - ewaluacyjna LSR
pobierz plik

Ankieta dotycząca pracy Biura
pobierz plik

Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimus
pobierz plik


Jesteś naszym 736 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74