Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDLGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA (woj.małopolskie)Ogłoszenia o naborach wniosków 2012Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2. Ogłoszenie
pobierz plik

Wniosek
pobierz plik

Instrukcja Wniosku
pobierz plik

Ekonomiczny Plan Operacji
pobierz plik

Instrukcja Ekonomicznego Planu Operacji
pobierz plik

Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorstwa
pobierz plik

Oświadczenie o nieruchomości
pobierz plik

Oświadczenie o pomocy de minimis
pobierz plik

Oświadczenie o wykonanej działalności gospodarczej
pobierz plik

Formularz informacji de minimis
pobierz plik

Wzór gwarancji bankowej
pobierz plik

Wzór zapytania ofertowego
pobierz plik

Katra oceny zgodności z LSR
pobierz plik

Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
pobierz plik

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
pobierz plik

Wykaz dokumentów LGD
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik

Ankieta oceny pracy biura
pobierz plik

Ankieta Wdrażania LSR
pobierz plik

Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
pobierz plik

Pismo
pobierz pik

1. Ogłoszenie
pobierz plik

Kryteria zgodności z LSR
pobierz plik

Kryteria MIKRO
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik


Jesteś naszym 8058 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74