Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDLGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA (woj.małopolskie)Ogłoszenia o naborach wniosków 2012Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Ogłoszenie
pobierz plik

Formularz wniosku - wersja edytowalna
pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku
pobierz plik

Ekonomiczny Plan Operacji - wersja edytowalna
pobierz plik

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
pobierz plik

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
pobierz plik

Formularz informacji de minimis
pobierz plik

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela
pobierz plik

Wzór gwarancji
pobierz plik

Wzór zapytania ofertowego
pobierz plik

Karta oceny zgodności operacji z LSR
pobierz plik

Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
pobierz plik

Karta informacyjna dotycząca zgodności z lokalnymi kryteriami
pobierz plik

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik

Ankieta - dotycząca Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
pobierz plik

Ankieta - dotycząca oceny pracy biura
pobierz plik


Jesteś naszym 8059 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74