Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDLGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA (woj.małopolskie)Ogłoszenia o naborach wniosków 2012Odnowa wsi

Odnowa wsi

Ogłoszenie
pobierz plik

Wniosek o pomoc finansową
pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku
pobierz plik

Karta oceny zgodności operacji z LSR
pobierz plik

Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
pobierz plik

Karta informacyjna dotycząca zgodności projektu z lokalnymi kryteriami
pobierz plik

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projetków przez LGD
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik

Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych
pobierz plik

Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w realizacji projektów UE
pobierz plik

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
pobierz plik

Ankieta - Ocena Pracy Biura
pobierz plik

Ankieta - Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
pobierz plik

 


Jesteś naszym 360 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74