Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDLGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA (woj.małopolskie)Ogłoszenia o naborach wniosków 2010Odnowa wsi

Odnowa wsi

 • Ogłoszenie prasowe
  pobierz plik
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy
  pobierz plik
 • Instrukja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  pobierz plik
 • Karta oceny zgodności operacji z LSR
  pobierz plik
 • Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami
  pobierz plik
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD
  pobierz plik
 • Karta informacyjna dotycząca zgodności projektu z lokalnymi kryteriami
  pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym doświadczeniu w realizacji projektów inwestycyjnych
  pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym doświadczeniu w realizacji projektów UE
  pobierz plik
 • Oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  pobierz plik

Jesteś naszym 765 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74