Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDLGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA (woj.małopolskie)Ogłoszenia o naborach wniosków 2014Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ogłoszenie
pobierz plik

Wniosek
pobierz plik

Instrukcja
pobierz plik

Ekonomiczny Plan Operacji
pobierz plik

Instrukcja Ekonomicznego Planu Operacji
pobierz plik

Oświadczenie Wnioskodawcy
pobierz plik

Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy
pobierz plik

Oświadczenie de minimis
pobierz plik

Limit pomocy de minimis
pobierz plik

Oświadczenie nieruchomości
pobierz plik

Formularz informacji
pobierz plik

Określenie momentu bazowego
pobierz plik

Zapytanie ofertowe
pobierz plik

Wzór gwarancji
pobierz plik

Karta operacji
pobierz plik

Ocena merytoryczna
pobierz plik

Oświadczenie na potrzeby weryfikacji wniosków
pobierz plik

Wykaz dokumentów
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik

Ankieta pracy biura
pobierz plik

Ankieta monitorująca
pobierz plik

 


Jesteś naszym 8040 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74