Jesteś tutajStrona głownaKonkursy ogłoszone przez LGDLGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA (woj.małopolskie)Ogłoszenia o naborach wniosków 2014Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Ogłoszenie
pobierz plik

Wniosek
pobierz plik

Instrukcja
pobierz plik

Ekonomiczny Plan operacji
pobierz plik

Instrukcja do planu
pobierz plik

Oświadczenie Wnioskodawcy
pobierz plik

Oświwdczenie de minimis
pobierz plik 

Formularz informacji
pobierz plik

Oświadczenie Właścicela
pobierz plik

Wzór gwarancji
pobierz plik

Wzór zapytania ofertowego
pobierz plik

Karta oceny operacji LSR
pobierz plik

Karta oceny operacji z lokalnymi kryteriami
pobierz plik

Oświadczenie
pobierz plik

Wykaz dokumentów
pobierz plik

Minimalne wymagania
pobierz plik 

Ankieta monitorująca
pobierz plik

Ankieta oceny biura
pobierz plik

 


Jesteś naszym 759 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74