Jesteś tutajStrona głownaKSOWKrajowa Sieć Obszarów WiejskichBudżet

Budżet

Działania KSOW finansowane są w ramach schematu III Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Przyznana kwota finansowania na cały okres programowania wynosi 55mln Euro. Budżet obejmuje wydatki na finansowanie struktury KSOW m.in. koszty organizacji oraz funkcjonowania Jednostki Centralnej oraz Jednostek Regionalnych.

Tabela finansowa dla całego okresu programowania [w EURO]
Wydatki KSOW Wydatki publiczne ogółem Wkład EFRROW
Funkcjonowanie struktury KSOW 11 000 000 8 250 000
Rrealizacja Planu działania KSOW 44 000 000 33 000 000
Ogółem 55 000 000 41 250 000

Wydatki na funkcjonowanie STRUKTURY KSOW [w zł]
Podział środków w latach Sekretariat Centralny Sekretariat Regionalny
2008-2009 1 129 235,00 537 235,00
2010-2011 949 235,00 517 235,00
2012-2013 949 235,00 517 235,00
2014-2015 949 235,00  517 235,00
RAZEM 3 976 940,00 2 088 940,00

Wydatki na REALIZACJĘ  PLANU DZIAŁANIA  KSOW [w zł]
Podział środków na 1 sekretariat w latach Kwota (zł)
2008-2009 2 200 000,00
2010-2011 2 200 000,00
2012-2013 2 200 000,00
2014-2015 2 200 000,00
RAZEM 8 800 000,00
 


Jesteś naszym 373 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74