Jesteś tutajStrona głownaKSOWKrajowa Sieć Obszarów WiejskichStruktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada za utworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Struktura KSOW ma charakter dwupoziomowy tzn. posiada Jednostkę Centralną (Sekretariat Centralny) i 16 Jednostek Regionalnych (Sekretariatów Regionalnych).
Sekretariat Centralny KSOW tworzy się w MRiRW. Sekretariat Centralny odpowiada m. in. za:

  • koordynację prac KSOW, w tym wspieranie Sekretariatów Regionalnych i zapewnienie aktywizacji w celu realizacji zadań;
  • ułatwianie kontaktu pomiędzy członkami Sieci;
  • koordynację stworzenia i prowadzenia portalu internetowego Sieci;
  • utrzymanie kontaktów z Europejska Siecią Obszarów Wiejskich.

Sekretariaty Regionalne tworzy się w Urzędach Marszałkowskich. Podstawą działania Sekretariatów Regionalnych jest Plan Działania. Sekretariaty Regionalne wspierają realizacje zadań KSOW, ułatwiają kontakty między członkami Sieci w danym regionie oraz współpracę między regionami.


Jesteś naszym 774 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74