Jesteś tutajStrona głownaLEADERDziałanie 431Wzory wniosków i instrukcje

Wzory wniosków i instrukcje

Formularz wniosku o płatność w wersji 7z obowiązuje Beneficjentów od 15.12.2011 r. Beneficjenci mogą wykorzystać formularz pdf do odręcznego wypełniania albo aktywny formularz wniosku pdf do elektronicznego wypełniania, który zastępuje formularz w formacie xls.
Z wersją papierową wniosku o płatność (wydrukowana wersja aktywnego formularza pdf) Beneficjent powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku CD lub DVD. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie pdf.
W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Acrobat Readera w wersji 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com
Zmiany w nowej wersji instrukcji wypełniania wniosku o płatność dotyczące posługiwania się aktywnym formularzem pdf zostały wyróżnione kolorem.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA


Jesteś naszym 7970 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74