Jesteś tutajStrona głownaLEADERDziałanie 431Informacja na 2010 rok

Informacja na 2010 rok

W terminie od 15 września do 15 października 2009 r. Lokalne Grupy Działania składają wniosek o przyznanie pomocy na 2010 r. w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.
Wniosek należy składać bezpośrednio w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach – Biuro PROW, ul. Targowa 18, XI p.

Obowiązująca wersja formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
(przyjęta w dniu 10 września 2009 r. zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 104/2009) wraz z instrukcją wypełniania znajduje się w zakładce: Działanie 4.3, Wzory wniosków i instrukcje. Wzór wniosku został zamieszczony również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 


Jesteś naszym 2515 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74