Jesteś tutajStrona głownaLEADERDziałanie 421Wzory umów

Wzory umów

 • Wzór umowy o przyznanie pomocy polegającej na przygotowaniu projektu w ramach działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy (wersja edytowalna)  22.12.2009
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy polegającej na przygotowaniu projektu w ramach działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy (wersja nieedytowalna)  22.12.2009
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy  polegającej na realizacji projektu w ramach działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy (wersja edytowalna) 22.12.2009
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy polegającej na realizacji projektu w ramach działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy (wersja nieedytowalna)  22.12.2009

 • Jesteś naszym 13089 Gościem

    

  logo_ue

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
  Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
  Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


  Europejski Fundusz Rolny
  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
  Europa inwestująca w obszary wiejskie.

   

  Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74