Jesteś tutajStrona głownaLEADERDziałanie 421Wzory wniosków i instrukcje

Wzory wniosków i instrukcje

FORMULARZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY WoPP (przygotowanie i realizacja)

Przygotowanie projektu współpracy

"UWAGA"
W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektów współpracy v.6/z
pobierz plik.pdf (obowiązuje od 8 czerwca 2012 r.)
pobierz plik.xls (obowiązuje od 8 czerwca 2012 r.)


Instrukcja wypełniania WoPP w ramach działania 4.21 w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy v.6/z
pobierz plik.pdf (obowiązuje od 8 czerwca 2012 r.)

Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.
pobierz plik pdf obowiązuje od 8 czerwca 2012 r.)

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektów współpracy v.5/z
pobierz plik.pdf (obowiązuje od 10 kwietnia 2012 r.)
pobierz plik xls (obowiązuje od 10 kwietnia 2012 r.)

Instrukcja wypełniania WoPP w ramach działania 4.21 w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy v.5/z
pobierz plik pdf (obowiązuje od 10 kwietnia 2012 r.)

 

Realizacja projektu współpracy

"UWAGA"
W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy v.6/z
pobierz plik.pdf (obowiazuje od 8 czerwca 2012 r.)
pobierz plik.xls (obowiązuje od 8 czerwca 2012 r.)

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy v.5/z
pobierz plik pdf (obowiązuje od 10 kwietnia 2012 r.)
pobierz plik xls (obowiązuje od 10 kwietnia 2012 r.)

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy  w zakresie operacji polegajacej na realizacji projektu współpracy
pobierz plik.xls (obowiązuje od 21 listopada 2011 r.)
pobierz plik.xls (obowiązuje od 12 kwietnia 2011 r.)

Instrukcja wypełniania WoPP w ramach działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy v.6/z
pobierz plik.pdf (obowiązuje od 8 czerwca 2012 r.)

Instrukcja wypełniania WoPP w ramach działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy v.5/z
pobierz plik pdf (obowiązuje od 10 kwietnia 2012 r.)

Instrukcja wypełniania WoPP w ramach działania 4.21 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy
pobierz plik.pdf (obowiązuje od 28.02.2012 r.)
pobierz plik.pdf (obowiązuje od 21 listopda 2011 r.)
pobierz plik.pdf (obowiązuje od 12 kwietnia 2011 r.)

 

UWAGA DO WoPP obowiązującego od 21.11.2011 r.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy oraz na realizacji projektu współpracy wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z obowiązuje od 21 listopda 2011 r.
Aktualizacja dot. części:  Opis zadań oraz informacja o załącznikach w zakresie zapytań ofertowych oraz kosztorysu inwestorskiego.

FORMULARZE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ WoP

Formularz wniosku o płatność w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW na lata 2007-2013 (wersja PROW_421/5/z) wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje od dnia 17 października 2011 r.

Formularz wniosku obowiązuje również tych Beneficjentów, którzy zawarli umowę przyznania pomocy w wersji PROW_421/5/z, jeżeli będą składać wniosek o płatność przed 17 października 2011 r. W przypadku, gdy ww. Beneficjenci złożą wniosek na wersji formularza PROW_421/4/z, będą zobowiązani w ramach uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć WoP na wersji PROW_421/5/z.

Wniosek o płatność (obowiązuje od 17.10.2011)
Instrukcja wypełniania wniosku (obowiązuje od 15.05.2013 r.)

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA

Ankieta monitorująca wersja 1 (wg rozporządzenia z 25.06.2008 r.)

Ankieta monitorująca wersja 2 (wg rozporządzenia z 10.03.2011 r.)

Instrukcja do wersji 1

Instrukcja do wersji 2

Sprawozdanie z realizacji operacji wersja 1 (wg rozporządzenia z 25.06.2008 r.)

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji wersja 1

Sprawozdanie z realizacji operacji wersja 2 (wg rozorządzenia z 10.03.2011 r.)

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji wersja 2

Sprawozdanie z realizacji projektu

Instrukcja do sprawozdania z realizacji projektu


Jesteś naszym 13085 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74