Jesteś tutajStrona głownaDziałanie 313/322/323Ogłoszenia o naborze wniosków

Ogłoszenia o naborze wniosków

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 26 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r.

W dniu 29 kwietnia 2010 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwały w sprawie ustalenia kryterium regionalnego oraz terminu naboru wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO informuje, iż Wnioski o płatność wraz z wymaganymi dokumentami w ramach działania 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) należy składać zgodnie z terminami określonymi w umowach o przyznanie pomocy bezpośrednio w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO podjął Uchwałę Nr 1466/09 z dnia 14 stycznia 2009 w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).


Jesteś naszym 18044 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74