Jesteś tutajStrona głownaPromocja PROW, konferencjeSzkolenia

Szkolenia

15.05.2012
Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania zorganizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  - Biuro PROW w dniu 15 maja br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ŚBRR, ul. Targowa 18, III piętro. Zagadnienia poruszane na szkoleniu:
- planowany na lipiec br. nabór wniosków o wybór lokalnej grupy działania do realizacji loklanej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013;
- wyniki kontroli prowadzonych przez ŚBRR w zakresie poprawności dokonania przez Radę LGD wyboru operacji do finansowania;
- zmiany związane z wyborem operacji przez LGD wprowadzone rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 marca 2012 r.
- sprawy bieżące związane z wdrażaniem osi 4 Leader.

2 - 3.04.2012
Szkolenia dla Lolkalnych Grup Działania w ramach działania "Wdrażanie loklanych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Róznicowanie w kierinku działaności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w dniu 2 i 3 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00,  w sali konferencyjnej ŚBRR, ul. Targowa 18 w Kielcach.

14 - 15.02.2012 
Spotkanie sieciujące w dniach 14 - 15 lutego 2012 roku, w Hotelu "Uroczysko" w Cedzynie k/Kielc, skierowane do Prezesów oraz Dyrektorów Biur Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego", współfinansowanego ze środków UE w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

 


Jesteś naszym 5030 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74