Jesteś tutajStrona głownaPO RYBYAktualności

Aktualności

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza konkurs

Na wybór lokalnej strategii rozwoju (LSR) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
(PO RYBY 2014-2020).
 

  

      Wnioski o wybór LSR można składać w terminie:

    od 01 grudnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

 

Wnioski należy składać w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18,  kancelaria Biura PROW (XI piętro, pokój 1132), w godzinach 730 -1530.

Formularz wniosku opracowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow.sbrr.pl.

Ponadto na stronie internetowej www.prow.sbrr.pl zamieszczone są n/w informacje/dokumenty:

- sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR;

- formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR (umowa ramowa);

- regulamin konkursu;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteriów wyboru LSR;

- źródła współfinansowania LSR

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, pokój 1106 i 1110 w godzinach 730 -1530  oraz pod numerem telefonu: 41-330-10-77.

- Ogłoszenie

- Regulamin konkursu

- Umowa

- Wniosek

- Instrukcja wypełniania wniosku

- Załącznik do umowy

- Kryteria wyboru LSR

 

 


Jesteś naszym 19781 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74