Jesteś tutajStrona głownaPO RYBYWzory wniosków i załączników

Wzory wniosków i załączników

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE dotyczące konkursów ogłoszonych po 4 grudnia 2011 r.

 • Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
  pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku
  pobierz plik
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na fukcjonowaniu LGR
  pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku
  pobierz plik
 • Załącznik nr 13 do wniosku o dofinansowanie dla beneficjentów ostatecznych
  pobierz plik
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej
  i międzynarodowej PO RYBY
  pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku
  pobierz plik 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE przed nowelizacją Rozporządzenia

 • Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.2 "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej"
  pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.2 "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej"
  pobierz plik
 • Wzór wniosku wnioskodawcy o aneks do umowy o pomoc finansową
  pobierz plik
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
  pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywi -
  zacji lokalnych społeczności
  pobierz plik
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
  pobierz plik
 • Załącznik nr 13 do wniosku o dofinansowanie dla beneficjentów ostatecznych 
  pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywi -
  zacji lokalnych społeczności
  pobierz plik

WNIOSKI O PŁATNOŚĆ I INSTRUKCJE DO WNIOSKÓW

 • Wniosek o płatność w ramach środka 4.2 "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej"
  pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach środka 4.2 "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej"
  pobierz plik
 • Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 "Rozwój obszrów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
  pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach środka 4.1 "Rozwój obszrów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
  pobierz plik
 • Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
  pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywi -
  zacji lokalnych społeczności
  pobierz plik

WNIOSKI O WYBÓR STOWARZYSZENIA DO REALIZACJI LSROR

 • Wniosek o wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich
  pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku
  pobierz plik
 • Załącznik nr 14. Wzór oświadczenia pracodawcy
  pobierz plik
 • Załącznik nr 5. Dane wszystkich członków komitetu stowarzyszenia
  pobierz plik
 • Załącznik nr 9. Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR
  pobierz plik
 • Załącznik nr 11. Lista podmiotów, które spełniają warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie tych warunków.
  pobierz plik 


Jesteś naszym 18560 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74