Jesteś tutajStrona głownaPO RYBYWzory wniosków i załącznikówZałączniki do wniosków o dofinansowanie

Załączniki do wniosków o dofinansowanie

Załączniki do wniosków o dofinansowanie

Oświadczenie wnioskodawcy o niepozostawaniu w związku małżeńskim / oświadczenie wnioskodawcy o ustanowionej rozdzielności majątkowej
pobierz plik

Oświadczenie współwłaściciela / współdzierżawcy o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie
pobierz plik

Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie
pobierz plik

Oświadczenie współwłaściciela / współdzierżawcy o niepozostawaniu w związku małżeńskim / ustanowionej rozdzielności majątkowej
pobierz plik

Oświadczenie małżonka współwłaściciela / współdzierżawcy o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę
pobierz plik

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007 - 2013
pobierz plik

Biznes Plan uproszczony
pobierz plik


Jesteś naszym 511 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74