Jesteś tutajStrona głownaDziałanie 321Wzory wniosków i instrukcje

Wzory wniosków i instrukcje

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 - obowiązuje od 23.07.2015 r.

Instrukcja wypełniania wniosku

Formularz WoPP wprowadzony Zarządzeniem nr 19/2015 Prezesa ARiMR zmieniającym zarządzenie w sprawie formularza WoPP w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Wniosek w wersji pdf

Wniosek w wersji aktywnej xls

Instrukcja wypełniania wniosku - aktualizacja

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy v.9z dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. - dla naborów ogłoszonych nie wcześniej niż w dniu 19 sierpnia 2013 roku.
Wniosek w wersji PDF
Wniosek w wersji aktywnej xls
Instrukcja wypełniania wniosku

Wniosek o przyznanie pomocy v.8z (Dla zakresu "Internet szerokopasmowy" wprowadzonego Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 20.09.2012 r.,które weszło w życie w dniu 19.10.2012 r.)

Wniosek o pomoc v.8z Internet wersja pdf

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy v8z Internet

Wniosek o przyznanie pomocy v.7z  poprawione NPV (Wprowadzony Zarządzenie, nr 52/2011 Prezesa ARiMR z dnia 26.07.2011 - targowiska stałe) 

wniosek o przyznanie pomocy wersja pdf

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy v.7z poprawione NPV

Wniosek następcy o przyznanie pomocy v.2z (wprowadzony Pismem ZP-167-DDD-6921-18/WDI-MBR/11/12 z dnia 13.04.2012 r.) obowiązuje od 22.05.2012 r.

Instrukcja do Wniosku następcy o przyznanie pomocy v.2/z (wprowadzony pismem ZP-167-DDD-6921-18/WDI-MBR/11/12 z dnia 13.04.2012 r.) obowiązuje od 22.05.2012 r.

Zestawienie faktur lub równoważnych dok. księgowych (obowiązuje od 01.09.10)

Wniosek o płatność v.5(obowiązuje od 3.10.2011)

Instrukcja do wniosku o płatność (obowiązuje od 3.10.2011)

Propozycja opisu faktury

Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: ROW/ws/ar/213/112/2217/09 z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie kwalifikowalności przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji

Instrukcja do sprawozdania

 


Jesteś naszym 17965 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74