Jesteś tutajStrona głownaDziałanie 321Ogłoszenia o naborze wniosków

Ogłoszenia o naborze wniosków

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłoasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 04 maja 2015 r. do 29 maja 2015 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłoasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej: tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii źródeł odnawialnych; budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 17 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłoasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 10 września 2013 r. do 8 listopada 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania 3.3. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" z zakresu tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013 z idziałem środków Europejskiego Funduszy Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 18 marca 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"  z zakresu budowy, przebudowy, remontu i  wyposażenia targowiska stałeg,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 27 lutego 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27 czerwca 2011 r. do 27 lipca 2011 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 1 kwietnia 2009 r. do 29 maja 2009 r.


Jesteś naszym 18016 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74