Jesteś tutajStrona głownaAktualnościDokumenty aplikacyjne dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020

Dokumenty aplikacyjne dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW 2014-2020

Dokumenty aplikacyjne oraz formularz umowy o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

Wniosek o przyznanie pomocy PROW na lata 2014-2020 Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.1„Wsparcie przygotowawcze”

Wniosek w wersji pdf

Wniosek w wersji xls

 

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

pobierz plik


Wniosek o płatność:

 

Wniosek o płatność PROW na lata 2014-2020 Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.1„Wsparcie przygotowawcze”

Wniosek w wersji pdf

Wniosek w wersji xls

 

 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
pobierz plik


Formularz umowy o przyznanie pomocy:

Umowa o przyznanie pomocy

pobierz plik

 

 Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej realizację zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy PROW na lata 2014-2020 Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.1„Wsparcie przygotowawcze” (załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy)
pobierz plik

Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy


Aktualności

Jesteś naszym 373 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74