Jesteś tutajStrona głownaAktualnościArchiwum aktualności

Archiwum aktualności

Aktualności
 • Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania w dniu 19 -20 stycznia 2011 roku.2011/01/20

  Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zorganizowało w sali konferencyjnej przy ulicy Targowej 18 szkolenie dotyczące dostosowania Lokalnych Strategiach Rozwoju do:
  1) zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ...

  czytaj więcej
 • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 2010/11/19

  W dniu 17 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2982/10 zatwierdził Listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 dla naboru II prowadzonego w 2010 roku.

  czytaj więcej
 • Spotkanie informacyjne nt. „Rozliczania operacji inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”2010/10/22

  Informujemy, że w dniach 4 i 5 listopada 2010 r. odbędą się spotkania informacyjne nt. „Rozliczania operacji inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" (w szczególności w ramach działań  „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej").

  czytaj więcej
 • Konkurs " Przyjazna Wieś "2010/07/05

  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs "Przyjazna Wieś" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany  na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

  Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

  czytaj więcej
 • Informacja o warsztatach dla LGD w dn. 12-15 lipca 2010r.2010/07/05

  Uprzejmie informuję, że w nawiązaniu do szkolenia dla lokalnych grup działania, które odbyło się w czerwcu br. w Ameliówce, planujemy zorganizować warsztaty, których celem będzie omówienie praktycznych aspektów zagadnień poruszanych na szkoleniu.
  Warsztaty odbędą się w dn. 12-15 lipca br. w sali szkoleniowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, ul. Targowa 18, piętro III, godz. 10.00 - 14.00 i będą przebiegać zgodnie z załączonym harmonogramem (zał. nr 1)

  czytaj więcej
 • Szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego 21-22 czerwca 2010r2010/06/23

  Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Świętokrzyskiego, w ramach realizacji Planu działania na lata 2010-2011, zorganizował 21-22 czerwca 2010 r. szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego.
  Program szkolenia obejmował tematykę z zakresu „Stanu wdrażania osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013".

  czytaj więcej
 • Informacja dla Beneficjentów SPO oraz PROW 2007-20132010/05/26

  Szanowni Państwo

  W związku z powodziami, jakie objęły część kraju i zniszczyły wiele gospodarstw i przedsiębiorstw należących do Beneficjentów SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz PROW 2007 - 2013 wielu z beneficjentów może mieć problemy z wypełnieniem zobowiązań wynikających z przyznanej pomocy w ramach tych programów.

  czytaj więcej
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe 14 maja godz. 10.00 2010/04/30

  Szanowni Państwo,

  W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dla działania 3.4 „Odnowa
  i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  Biuro PROW zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat: „Zmiany w przepisach regulujących zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

  czytaj więcej
 • II nabór wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”2010/04/29

  Szanowni Państwo

   W dniu 29 kwietnia 2010 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwały w sprawie ustalenia kryterium regionalnego oraz terminu naboru wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

  czytaj więcej
 • Zmiana Rozporządzenia MRiRW z dnia 1 kwietnia 2010 w ramach działania 2010/04/21

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 kwietnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 65, poz. 417 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010r.

  czytaj więcej

Pobierz

Aktualności

Jesteś naszym 3908 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74