Jesteś tutajStrona głownaAktualnościArchiwum aktualnościZawarcie 11 umów na realizację targowisk

Zawarcie 11 umów na realizację targowisk

Aktualności

W dniu 30 października 2012 r. o godzinie 10.00 w budynku Filharmonii Kieleckiej przy ulicy Żeromskiego 12 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z przedstawicielami gmin, które złożyły wnioski o dofinansowanie realizacji targowisk stałych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W trakcie spotkania zostanie podsumowany nabór wniosków z w/w zakresu oraz zostanie podpisanych 11 umów o dofinansowanie z beneficjentami, których projekty zostały wybrane do realizacji. Lista rankingowa projektów z zakresu budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego, zatwierdzona przez Zarząd Województwa w dniu 24 października br. została zamieszczona poniżej.
Ostatnia - dwunasta - umowa o przyznanie pomocy będzie zawarta niezwłocznie po uwolnieniu środków w wyniku tzw. oszczędności poprzetargowych.
pobierz plik

Fotogaleria z uroczystego podpisania umów

Prezentacja

 

 


Aktualności

Jesteś naszym 18009 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74