Jesteś tutajStrona głownaAktualnościArchiwum aktualnościZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasza konkurs na wybór LSR

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasza konkurs na wybór LSR

Aktualności

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ogłasza konkurs

Na wybór lokalnej strategii rozwoju (LSR) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
(PO RYBY 2014-2020).
 

  

      Wnioski o wybór LSR można składać w terminie:

    od 01 grudnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

 

Wnioski należy składać w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18,  kancelaria Biura PROW (XI piętro, pokój 1132), w godzinach 730 -1530.

Formularz wniosku opracowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow.sbrr.pl.

Ponadto na stronie internetowej www.prow.sbrr.pl zamieszczone są n/w informacje/dokumenty:

- sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR;

- formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR (umowa ramowa);

- regulamin konkursu;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteriów wyboru LSR;

- źródła współfinansowania LSR

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, pokój 1106 i 1110 w godzinach 730 -1530  oraz pod numerem telefonu: 41-330-10-77.

- Ogłoszenie

- Regulamin konkursu

- Umowa

- Wniosek

- Instrukcja wypełniania wniosku

- Załącznik do umowy

- Kryteria wyboru LSR

 


Aktualności

Jesteś naszym 17970 Gościem

  

logo_ue

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro PROW.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel.(041) 330-10-77, tel./fax (041) 343-86-74