Jesteś tutajStrona głownaAktualnościArchiwum aktualnościSpotkanie informacyjne dla Lokalnych Grup Działania

Spotkanie informacyjne dla Lokalnych Grup Działania

Aktualności

W dniu 23 września br. w Sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne dla Lokalnych Grup Działania, dotyczące opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2014 – 2020.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Halina Siemaszko Prezes Zarządu Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, Pan Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciele Fundacji ENKOLPION Instytutu Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego.

Prezentacja - Leader 2014 2020

Prezentacja - Projekty na rzecz rozwoju świętokrzyskiej kultury i turystyki w kontekście współpracy LGD - ENKOLPION

Prezentacja - Wsparcie LGD w ramach PROW

Prezentacja - Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3